Deze week zijn de bemanningsleden van containerfeeder schip Bermuda Islander gevaccineerd tegen het coronavirus. Hiermee nemen de crewleden van JR Shipping een uitzonderingspositie in. Het gebeurt nog maar zelden dat zeevarenden een voorrangsbehandeling krijgen binnen de nationale vaccinatieprogramma’s die wereldwijd zijn ingezet in de strijd tegen de pandemie. De uitzonderingspositie is toe te schrijven aan de unieke, essentiële functie die het schip vervult. De Bermuda-eilanden zijn voor de bevoorradig afhankelijk van slechts drie schepen, waaronder m.s. Bermuda Islander. Daarbij is de veiligheid van zowel de bemanningsleden als de eilandbewoners cruciaal.

De Bermuda Islander is een belangrijk baken voor de bewoners van Bermuda, gelegen in de Atlantische Oceaan, op circa duizend kilometer van de oostkust van de Verenigde Staten. JR Shipping liet het 350 TEU containerfeeder schip bouwen in 2001. Het werd gebouwd door scheepswerf Bijlsma Lemmer BV. JR Shipping exploiteerde het schip aanvankelijk onder de naam m.s. Externo. In september 2007 ging de rederij met dit schip een langlopende charterrelatie aan met container operator BISL – Bermuda International Shipping Ltd. Sindsdien vaart het schip vaste diensten tussen de oostkust van de VS en de haven van Bermuda.

Geen twijfel over vaccinatie bij bemanningsleden JR Shipping

Na een lange, wederzijds profijtelijke charterrelatie gaf BISL aan het 99.98 m lange schip over te willen nemen. Begin 2015 vond de transactie plaats, waarbij JR Shipping het verzoek kreeg van BISL om het operationele management van het schip uit te blijven voeren. Vandaar dat de bemanning van het schip onder de verantwoordelijkheid valt van rederijgroep JR Shipping die haar crewing processen managet in nauwe samenwerking met Marlow Navigation dat in Nederland kantoor houdt in Rhoon. Marlow heeft de bemanningsleden geïnformeerd over en begeleid bij de vaccinatie die plaatvond op basis van vrijwilligheid. Alle bemanningsleden lieten zich vaccineren. De eerste ploeg van vijf was op 14 januari aan de beurt; de tweede ploeg van vier man volgde kort daarna. Er is gebruik gemaakt van het Pfizer vaccin. De tweede vaccinatie volgt binnen 21 dagen.

Het initiatief om de crew vroegtijdig te vaccineren komt van de eigenaar van het schip die de containerlijndienst met de archipel onderhoudt, BISL. De autoriteiten van Bermuda erkenden het belang van vaccinatie snel en boden de gewenste uitzonderingspositie in het vaccinatieprogramma. Bermuda heeft de Covid-19-uitbraak redelijk onder controle. Volgens de meest recente cijfers (half januari 2021) telt de eilandengroep 670 bevestigde coronagevallen die tot ziekenhuisopname leidden. Tot nu toe herstelden 583 patiënten en kwamen twaalf personen te overlijden. Er bestaan stevige maatregelen om verdere verspreiding te voorkomen. Naast een intensief testbeleid, gelden strikte reisprotocollen. Voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, waar Bermuda in formele zin nog altijd deel van uitmaakt, geldt een quarantaineplicht.

Veilig en efficiënt werken, binnen hanteerbare roosters

De autoriteiten op Bermuda doen er alles aan om nieuwe besmettingen buiten de deur te houden. Het vroegtijdig inenten van de bemanningsleden van de Bermuda Islander past in de strategie. Jan Reier Arends, managing owner van rederijgroep JR Shipping zegt: “Dat vaccinatie zo snel plaats kon vinden is in het belang van de eilanden en hun bewoners, maar ook van de bemanning. De continuïteit en veiligheid van de essentiële bevoorrading is hiermee verzekerd. De bemanningsleden weten dat ze coronavrij en beschermd zijn, waardoor ze hun werk efficiënter kunnen uitvoeren binnen werkbare roosters.”

De managing owner van JR Shipping hoopt vurig dat het initiatief rond de Bermuda Islander andere overheden inspireert en stimuleert tot nadenken over de situatie waarin veel zeevarenden verkeren. Hij pleit niet voor een algehele voorrangspositie, maar wel voor een serieuze plek op de internationale ranglijsten.

‘Iedereen wil een keer naar huis, naar zijn gezin’

Arends: “Iedere beroepsgroep acht zichzelf ‘essentieel’, maar we beseffen dat er grenzen zitten aan de capaciteit. Echter, de zeescheepvaart is een cruciale schakel in de wereldwijde transportketen, Op dit moment draaien veel zeevarenden loodzware diensten, doordat ze niet van hun schip af mogen. Ik zie het binnen onze eigen vloot. Het commitment is nog maximaal en iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid, maar er zit niet heel veel rek meer in. Iedereen wil op een gegeven moment naar huis, naar zijn gezin. Vaccineren maakt dat mogelijk en we zijn het aan onze zeevarenden verplicht om dat te faciliteren zodra de capaciteit dat toelaat.”

KVNR: ‘Dit is een hoopvol signaal’

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR), onderschrijft de woorden van Arends. Directeur Annet Koster zegt: “We juichen de vaccinatie toe en hopen dat meer schepen en hun bemanningsleden zo snel mogelijk volgen. Als een van de belangrijkste pijlers onder het internationale transport is de scheepvaart essentieel voor de continuïteit en straks, na corona, voor een snel herstel van de wereldeconomie. We moeten niet vergeten dat wel 90% van alles over water wordt vervoerd. Zeevarenden vervullen een functie van vitaal belang en moeten hun werk veilig kunnen uitvoeren, zonder gezondheidsrisico’s voor zichzelf en anderen. Daarom spannen we ons er permanent voor in om de vaccinatie van zeevarenden hoog op de agenda te krijgen. Het gaat in dit geval om een uitzonderingssituatie, maar het is een hoopvol signaal.”

Terug naar nieuws