Rederijbedrijf JR Shipping heeft zijn eigen visie op hoe we samen de beste resultaten neerzetten. Dat geldt voor onze walorganisatie én voor onze zeevarenden. Wie wil varen bij JR Shipping, tekent voor onze bedrijfscultuur en herkent zich in onze waarden.

‘Bij JR Shipping nemen we onze verantwoordelijkheid voor onze directe collega’s, voor de volgende ploeg die aan boord komt en voor de rederij. Samenwerken gaat niet alleen over hoe we ons werk plezieriger en veiliger maken, maar ook hoe we de prestaties voor onze klanten continu verbeteren.’

Ons sleutelwoord is respect. In onze rederijcultuur staat een open en vriendelijke omgang met collega’s, klanten en andere betrokkenen centraal, ongeacht achtergrond, nationaliteit, rang, ervaring of taakstelling. Wij hechten waarde aan onderlinge communicatie en horen graag wat jij van varen bij JR Shipping en SeaZip verwacht en wat wij kunnen doen om jou in staat te stellen optimaal te functioneren en te presteren.

‘In de bedrijfscultuur van JR Shipping kijken we niet naar nationaliteiten. Voor de samenstelling van een goede crew, kijken we naar inzet en motivatie, maritieme vaardigheden, respect en team spirit.’

Varen bij JR Shipping en SeaZip betekent hard werken in een robuuste sfeer. Open en eerlijke communicatie en feedback zijn zeer belangrijk. Maar altijd met respect. Met de bedoeling om er samen beter van te worden. Zelf zien wat er gebeuren moet, initiatief nemen en van iedere situatie willen leren. Daar houden wij van. Dat is varen bij JR Shipping.

‘Aan boord van onze schepen is veiligheid prioriteit nummer 1. Iedereen weet dat, iedereen is zich bewust van de noodzaak ons gedrag daar op af te stemmen. Maar ja, we zijn mensen. Daarom houden we elkaar scherp en wijzen we elkaar op de veiligheidsprocedures. Zo zorgen we ervoor dat we na elke reis gezond thuis komen.’

Wij verwachten van onze medewerkers dat zij hun persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu. Varen bij JR Shipping vraagt om discipline en kennis van je taken en verantwoordelijkheden en van de procedures aan boord van onze schepen. Om ons daar samen van bewust te zijn, organiseren we met regelmaat formele en informele bijeenkomsten. Altijd met een gezellig slotakkoord, bedoeld om elkaar beter te leren kennen.

‘Act like a team, behave like a team member’. Leef je in anderen in en overbrug verschillen in taal en cultuur.